STVVA

sstva-logo

Bijeenkomst "Werken aan een nieuw perspectief voor Afghanistan"

Betreft: bijeenkomst 'werken aan nieuw perspectief voor Afghanistan'

Beste mevrouw / meneer,

 

Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over de toekomst van Afghanistan en een boekpresentatie van de

‘Biografie van Ehsan Turabaz’ door mevrouw Marloes Borsboom-Turabaz. Het boek wordt aangeboden aan mevr.

Sharon Dijksma, Mayor of the City of Utrecht.

 

Datum: 17 november 2023

Tijd: 14.00 – 17.00 uur

 

Location: Paushuize, Kromme Nieuwekracht 49, Utrecht

 

Agenda

14.00 uur. Welkom, Shafiqie Rahamanzai, Afghanistan Human Capital Foundation

14.10 uur. Afghanistan vandaag, Marloes Borsboom, Stichting Vrienden van Afghanistan

14.30 uur. Discussie over ‘werken aan een nieuw perspectief voor Afghanistan’,

 

Frans Werter, moderator

 

15.45 uur. Theepauze

16.00 uur. Boekpresentatie aan mevrouw Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht

16.15 uur. De weg vooruit: belangrijkste conclusies van de discussie, Frans Werter, moderator

16.30 uur. Afsluiting en informeel samenzijn

 

De situatie in Afghanistan komt tegenwoordig niet meer voor in de krantenkoppen. Echter,

Het lot van het Afghaanse volk wordt met de dag ernstiger. De Taliban

De overheid is niet in staat of niet bereid om sociale basisdiensten aan haar burgers te bieden, zoals gezondheidszorg en gezondheidszorg

onderwijs voor iedereen. De economie functioneert nauwelijks en huishoudens hebben moeite om rond te komen

elkaar ontmoeten, als ze überhaupt kunnen overleven. Natuurrampen zoals droogte en aardbevingen vormen samen een

schijnbaar hopeloze toekomst. Ook de internationale, geopolitieke situatie is ontmoedigend. Pakistan wel

honderdduizenden Afghaanse vluchtelingen terugsturen naar Afghanistan, waar het onzeker en onveilig is

de toekomst wacht op hen. Op mondiaal niveau is de internationale gemeenschap niet bereid dit te erkennen

De Taliban-regering vanwege haar slechte staat van dienst op het gebied van de mensenrechten, vooral wat betreft hun behandeling van

vrouwen. Toch zal de Taliban-regering in ieder geval de komende jaren blijven bestaan.

 

De wereld kan het Afghaanse volk niet de rug toekeren. De internationale gemeenschap moet dit toegeven

eigen rol en verantwoordelijkheid in de huidige situatie, en manieren vinden om de Afghanen daarin te steunen

strijd voor onmiddellijke overleving en voor ontwikkeling op lange termijn. Afghanen in de diaspora en daarbuiten

Afghanistan zoekt naar manieren om een ​​hoopvol perspectief voor hun land te ontwikkelen. Een perspectief voor

ontwikkeld worden door en voor Afghanen, eigendom van Afghanen met steun van, maar niet afhankelijk van

internationale acteurs. De Afghaanse initiatiefnemers zoeken ruimte in de huidige staat van het land

land om kleine interventies van eigen bodem te starten die tot positieve verandering leiden.

 

In deze bijeenkomst verkennen we de mogelijkheid om een ​​stevige, organisatorische basis te leggen voor potentieel

verbindingen tussen Afghanen in de diaspora en internationale, met name Nederlandse, geëngageerde professionals

en organisaties. Ook bespreken we de voorwaarden en het proces voor de ontwikkeling van een lokaal

eigendom, een nieuw perspectief op Afghanistan en de rol van de lokale overheid.

 

Wij hopen u te zien in Utrecht.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Shafiqie Rahmazai, Afghanistan Human Capital Foundation

Marloes Borsboom-Turabaz, Stichting Vrienden van Afghanistan

Frans Werter, Buro de Steeg

 

RSVP:

Shafiqie Rahmazai

Door 7

3512 JJ Utrecht

 

Tel: +31626603921

E-mail: info@ahcf.nl