STVVA

sstva-logo

Over ons

Wat wij doen

De stichting is in 2005 opgericht door Ehsan Turabaz en richt zich sindsdien op het opzetten van en steun geven aan diverse projecten in Afghanistan, het werven van fondsen en het geven van voorlichting en informatie over Afghanistan alsmede Afghanistan op de (politieke) agenda te houden.

Onze missie

Ondersteunen en bevorderen van projecten op maatschappelijk, cultureel en educatief gebied in Afghanistan, alsmede gemeenschappen buiten Afghanistan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Lees het beleidsplan

stvva-missie

De geschiedenis

1919

Groot-Brittannië erkent onafhankelijkheid Afghanistan

1939-1945

Afghanistan blijft buiten de tweede wereldoorlog

1953-1963

Prins Muhammed Daoed Khan wordt premier en voert een neutrale koers. Afghanistan ontvangt zowel steun van de Verenigde Staten als van de Sovjet-Unie.

1965

Afghanistan krijgt een grondwet en wordt een constitutionele monarchie. Op 1 januari 1965 wordt de (marxistische) Democratische Volkspartij van Afghanistan opgericht. Nur Muhammad Taraki wordt tot secretaris generaal gekozen.

1959

Ehsan wordt op 11 februari geboren

1973

Koning Zahair Shah wordt afgezet door zijn neef Daud Khan. De Republiek van Afghanistan wordt uitgeroepen.

1979

Invasie van het Russische leger. President Daud Khan wordt vermoord.

1980

Vestiging van een communistisch regime in Afghanistan

1981

Ehsan vlucht naar Nederland en komt bij zijn tante Rahima in Eindhoven aan

1986

Dr. Najibullah verklaart zichzelf president

1989

Russische leger trekt zich terug

1992

Verovering van Kabul door de troepen van de Mudjhahedin

1996

De Talibaan hebben 95% van het land in handen

2001

President George W. Bush begint zijn ‘War on Terrorism’. De zoektocht naar Osama Bin Laden begint. De val van het Talibaan regime

2001

Reconstructie van Afghanistan.

2001

Een nieuwe grondwet is in werking gesteld met gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Vrije verkiezingen; Karzai wordt gekozen als President.

2002

Transitieregering. Voor zowel het politieke spoor als voor de humanitaire hulp en sociaal-economische wederopbouw is een belangrijke rol weggelegd voor de United Nations Mission to Afghanistan (UNAMA).

2021

15 augustus is de Val van Kabul. Talibaan aan de macht.

2022

Op 6 maart 2022 overlijdt Ehsan.

De bestuursleden

Voorzitter Marloes Borsboom-Turabaz

Penningmeester Chris Cramer

Secretary  Dick Scherjon

Huria Taufiqui

Arno van Dijken

Isabelle Turabaz

Comité van aanbeveling

Het beloningsbeleid

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben recht op een statutair vastgelegde onkostenvergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie zijn gemaakt.

 

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.