STVVA

sstva-logo

Financiële bijdrage aan International Womens Contact The Hague

Rondetafel toekomstvisie Afghanistan 17 maart

Investeren in perspectief

Begin 2021 gaf Biden het bevel de troepen uit Afghanistan terug te trekken. Daarop volgden de NAVO-partners. De Taliban begon aan een opmars en veroverde steeds meer provincies. Op 15 augustus 2021 was de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul. 

Veel (financiële) steun is inmiddels ingetrokken. Nu is het land economisch instabiel en de positie van velen, met name van vrouwen en kinderen verslechterd. Op dit moment hebben 24 miljoen Afghanen nood aan humanitaire hulp, leeft bijna 65% van de totale bevolking in armoede en is daar recentelijk de enorm koude winter bovenop gekomen. 

 

Rondetafelgesprek

In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken faciliteert Hague Corporate Affairs een rondetafelgesprek tussen verschillende stakeholders die in gesprek willen gaan over hoe er vanuit Nederland het beste invulling gegeven kan worden aan de bredere Nederlandse inzet in Afghanistan. 

 

In aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan Emiel de Bont en onder leiding van voormalig ambassadeur in Parijs en Beijing en secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ed Kronenburg, zal een gesprek worden gevoerd over wat we op dit moment nog voor Afghanistan kunnen betekenen. Het doel van de rondetafel is tweeledig:

  1. Het ophalen van kennis en ideeën bij de Afghaanse diaspora over de lange termijn inzet in Afghanistan en een mogelijk vervolg in deelsessies (per thema);
  2. Bespreken van de Nederlandse inzet in Afghanistan langs de lijnen van de Kamerbrief d.d. 7 juli 2022.

 

Dilemma’s die in de Kamerbrief worden geschetst en ten grondslag liggen aan de dialoog:

  • Diplomatieke druk uitoefenen in een situatie waarin Nederland het huidige regime niet erkent;
  • Hulp en steun bieden aan degene die buiten het regime vallen;
  • Ondersteuning voor diversiteit en mensenrechten, met in het bijzonder meisjes- en vrouwenrechten.